portada de ccoomics 20 que ilustra una ma exprement el planeta terra en blacs, negres i vermells
Nom publicació: CCOOMICS'20 Data edició: 2020 Crèdits:

Espanya.

CRÈDITS:

  • Direcció: Pepe Gálvez i Rodrigo Plaza
  • Portada: Marika Vila
  • Escoles: Llotja, Pau Gargallo, Art La Industrial, Serra i Abella.
Categoria: Revista, Enllaços: https://heyzine.com/flip-book/fbe277c4ac.html

SUMARI

Portada, Marika Vila

Deliria, Anna Solé
Leef, Christian Carmona
Granito de arena, Carla Pont
Neumotorax Amazónico, Arnau Garcia
Eco-capacitismo, Leo Suàrez
Auxilio, Valeria Guaman
La Caza Inversa, Adrià Fernández
Sequeres, Marta Martínez
Comandante Arian, Clàudia Ferran
Un aciago mañana, Víctor Rivero
,Marc Fernández,
Tsunami de plàstic, Andrea Zarza
La increíble aventura de Memo, Carla Orellana
Mini manual para prevenir y tratar una
pandemia, Carla Gatell
Trastorno del estado de ánimo permanente, Laura Romero
Turismo sucio, Sofia Denise
,Aida Pérez
,Lluís Sala
Guía básica sobre el TID, Paula González